Equinix Newsroom

The latest updates, press releases, and announcements.

 

5 tekniktrender som kommer att påverka den digitala infrastrukturen 2021

Latest Feature

5 tekniktrender som kommer att påverka den digitala infrastrukturen 2021

Övergången från neutral till positiv inverkan kommer att kräva en teknikdriven approach. Det kommer också att krävas uppbyggnad av både globala och lokala ekosystem av mycket intresserade parter. På lång sikt kommer den här trenden och uppkomsten av nästa generations applikationer som kräver ultralåg latens att leda till en förändring vad gäller placering av datacenter. Datacentren av nästa generation kommer att avcentraliseras och integreras i samhället, och där fungera som motståndskraftiga ekosystem för databehandling, anslutbarhet, energi och värme.

Ett ökat fokus på hållbarhet innebär ett skifte mot öppna infrastrukturstandarder för datacenter – från design och drift till energihantering, bränsleceller av nästa generation och nedkylning. Den här trenden kommer att påskynda datacenterinnovation och spela en avgörande roll mot griddpositivitet genom att minska de hinder som utrustningsleverantörer ställs inför när de utvecklar plattformar för verksamhetskritiska datacenteranläggningar.

En kombination av faktorer – inklusive möjliggörande teknik (delvis genom mer öppna hårdvaruplattformar och bättre interoperabilitet mellan leverantörer), ett överhängande behov att lösa klimatförändringen genom att utveckla förnybara energikällor och integrera till stora energimarknader, de tillhörande utmaningarna med lagring och nya plattformar som kräver ännu lägre, heltäckande latens samt behovet att driva databehandlings- och nätverksresurser närmare edge – kommer att ge upphov till griddpositiva datacenterprojekt.

Forma digital infrastruktur för framtiden

Även om vi hoppas att 2021 kommer att vara mer förutsägbart och mindre överraskande än 2020, är det tydligt att vi inte kommer att kunna gå tillbaka till hur allt var tidigare. Digital tillväxt och acceleration är här för att stanna, vilket gör att digitala ledare måste ta till sig den teknik och de trender som kommer att ge deras organisationer en klar fördel. Affärs- och teknikledare som förstår och anammar dessa makrotrender kommer att vara bättre förberedda för att bidra till vår ständigt föränderliga framtid.

På Equinix hjälper vi digitala ledare att förena och sammankoppla sina digitala infrastrukturer genom att utnyttja det bästa av dessa omvandlande tekniker i alla lager av Platform Equinix®-stacken – datacenter, interconnection och bare metal – och att göra det på ett hållbart sätt. Det handlar bland annat om att möjliggöra heltäckande orkestrering av dessa kapaciteter i programvaruhastighet, utnyttja API:er och erbjuda verktyg med öppen källkod och molnautentiska tekniker som gör att våra kunder kan ligga steget före imorgon, idag.

Läs mer om dessa och andra trender som driver digital tillväxt och hur du kan vända dem till din fördel. Ladda ner Global Interconnection Index volym 4 nu.

 

 

[i]. “IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2021 Predictions,” IDC, October 2020, Doc #US46942020.

[ii]. Nick Jones and David Cearley, “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020: Empowered Edge,” Gartner, March 10, 2020, ID G00450640.

[iii]. “IDC FutureScape: Worldwide Future of Digital Infrastructure 2021 Predictions,” IDC, October 2020, Doc #US46470820.

[iv]. Raymond Perrault et al, “The AI Index 2019 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Institute, Stanford University, Stanford, CA, December 2019.

Continue reading
Visit the Blog

Equinix in the News

Customer success stories

"With Equinix, we can operate in close proximity to many of our top network service provider partners, with access to a platform that ensures the most streamlined path between our content and our end users."
Dave Temkin
Vice President of Network and Systems Infrastructure

"Equinix makes everything very easy for us because of the consistency across its global platform."
Zak Pierce
Data Centers Operations Manager

Media relations

Americas Press Contact

press@equinix.com

Asia-Pacific Press Contact

LEWIS PR

EquinixAPAC@lewispr.com

Europe (EMEA) Press Contact

APCO Worldwide

equinix@apcoworldwide.com

Analyst Relations

analystrelations@equinix.com