September 18, 2018

Direktöverföring av data mellan företag växer 10 gånger snabbare än internet och kommer vara dubbelt så stort som internet år 2021

Bandbredd avgör företagens framgångar i den nya digitala världen, visar ny rapport från Equinix

Stockholm, 18 September 2018 – Global Interconnection Index (GXI) är en årlig undersökning som på uppdrag av Equinix analyserar den globala datatrafikens utveckling. Årets upplaga, den andra i ordningen, visar att direkt uppkoppling mellan företag nu blivit det naturliga arbetssättet. Den bandbredd som krävs för detta beräknas växa i kapacitet till år 2021 med över 8 200 terabyte/sekund (Tbps), vilket motsvarar 33 zettabyte (ZB) om året. Det är ungefär tio gånger större volymer än tidigare prognoser kommit fram till, alltså en årlig tillväxt på 48 procent, jämfört med prognosens 26 procent. Detta nätverk blir då nästan dubbelt så stort som internet.

 

– Alla företag, utan undantag, förändras av den digitala utvecklingen. Människor, maskiner och mjukvaror skapar och använder växande datamängder, allt snabbare och allt mer distribuerat. Därför måste företag hitta sätt att koppla ihop sig för att kunna samarbeta i mer komplexa affärssystem. Det är en stor utmaning, säger Maria Sundvall, vd för Equinix Sverige.

 

Trender som driver utvecklingen

Enligt GXI är det främst några makroekonomiska, teknologiska och regulatoriska trender som drivit utvecklingen det senaste året och som förväntas fortsätta göra det:

 

  • Den digitala omvandlingen innebär att allt fler affärer sker digitalt och det driver behovet av kommunikation i realtid mellan människor, prylar, platser, moln och data – vilket skapar värde. Åtminstone hälften av världens BNP kommer att vara digitaliserad år 2021.
  • Säkerhetsriskerna ökar när datautbytet ökar och därmed antalet svaga punkter i nätverken. Inte minst gäller det för den enorma mängd transaktioner som konsumenterna svarar för. År 2021 beräknas kostnaderna för cybersäkerhet till nära 59 biljoner svenska kronor.
  • När fler aktörer – kunder, partners och anställda – deltar i kommunikationsflödet måste de digitala ekosystemen som företagen ingår i växa. Antalet organisationer som använder kommunikationsförmedlare på detta sätt beräknas fördubblas till år 2021 och aktiva förbindelser med andra branscher än den egna att tredubblas under samma tid.

 

Direktöverföring av data allt viktigare för svenska företag

I en separat undersökning som Equinix genomfört bland 100 svenska IT-chefer svarade två av tre (64 procent) att datacentra för nätverk med direktkontakt mellan företagen blir allt viktigare. Än fler (74 procent) menar att dessa direktnätverk kommer att ha betydelse för att förhindra att det publika internet fungerar långsammare.

 

– I Sverige är en ovanligt stor andel av företagen internationellt verksamma och de påverkas förstås i hög grad av den här utvecklingen. Deras förmåga att skapa digitala förbindelser direkt med sina affärspartners avgör deras framtida framgångar. De traditionella nätverken, som internet, räcker inte längre till, fortsätter Maria Sundvall.

 

Den svenska undersökningen bekräftar att företagen själva är medvetna om att förflyttningen av sin digitala verksamhet till moln är en förändring som de aktivt stödjer. På frågan om vilka som är de viktigaste trenderna som nu påverkar dem svarar 56 procent att det är att använda molntjänster. Nästan lika många, 54 procent, säger att det är att hantera alla växande säkerhetsrisker medan 31 procent pekar på utmaningen att följa alla regleringar.

 

Dessa trender påverkar också företagens strategier, där 39 procent anger att digitalisera och flytta till molnet som hög prioritet och 35 procent att det är att klara regleringar. Den högsta prioriteringen bland svenska företag (54 procent) är dock att förbättra sina kunders upplevelse online.

 

Fyra åtgärder för att skapa en modern infrastruktur

Vidare pekar den andra upplagan av Global Interconnection Index på fyra typer av åtgärder som krävs för att skapa en infrastruktur som är redo för den digitala tidsåldern.

 

  • Nätverksoptimering som kortar avståndet mellan användare och tjänsteapplikationer.
  • Multimolnhybrider som sammankopplar och segmenterar trafiken mellan olika moln och de infrastrukturer företagen själva bygger.
  • Distribuerad säkerhet som placerar och sammanlänkar säkerhetskontroller vid alla vitala punkter i nätverken.
  • Distribuerad data som på samma sätt placerar ut och binder samman dataanalys nära användarna.

 

– GXI visar att kapaciteten i de nätverk företag nu bygger mellan varandra, olika moln och IT-leverantörer kommer att i princip fördubblas varje år, med 98 procent, varje år fram till 2021. Det är en dramatisk utveckling, helt avgörande för världshandeln, som Equinix nu är först att synliggöra, säger Maria Sundvall.

 

Utvecklingen är starkast i USA där företag tidigt tog till sig den digitala tekniken och där de flesta multinationella företagen finns. I USA väntas kapaciteten för sammankopplade företag växa med 45 procent om året vilket motsvarar 40 procent av den globala tillväxten. I Europa drivs utvecklingen delvis av att nya regelverk införts. Enligt GXI beräknas den europeiska tillväxten till 48 procent om året – 23 procent av den globala utbyggnaden.

 

Bland de svenska IT-cheferna svarar 69 procent att det är viktigt att den serviceleverantör som erbjuder datacenter har verksamhet i Sverige. Tre fjärdedelar (76 procent) anser det är viktigt att serviceleverantören är miljöcertifierad och arbetar för att minska miljöpåverkan.

 

Om GXI

Global Interconnection Index, som presenteras årligen av Equinix, skapar för första gången insikter om fördelarna med digitala affärer genom att upptäcka, undersöka och förutse tillväxten av de nätverk företag skapar för att effektivare kommunicera sinsemellan. GXI är därmed en branschstandard för kunskap om hur tusentals sådana ekosystem fungerar och samverkar lokalt, regionalt och globalt. Undersökningen tar hänsyn även till makroekonomiska trender, demografi och branschförändringar. Den klargör vilka drivkrafter som främst påverkar utvecklingen och kan därmed skapa tydliga insikter om hur det globala näringslivet förändras.

 

Om Equinix

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) utvecklar datacenter på idag 52 marknader där världens ledande företag kommunicerar med sina kunder, anställda och partners och därmed kan förverkliga sina mål och utveckla sina affärer. För mer information, se www.equinix.com där också Global Interconnection Index presenteras i detalj.

 

Presskontakt:

Anna Lagerkvist, Cloudberry Communications för Equinix

070–240 88 25

anna@cloudberry.se

certified and works to reduce environmental impact.