October 25, 2019

Privata internetuppkopplingar kommer att växa mer än 50 procent årligen i Europa

Rapporter från Equinix visar att företag satsar på interconnectiontjänster för att öka sin konkurrenskraft i den digitala ekonomin

Stockholm, 21 oktober 2019 – Den senaste upplagan av Global Interconnection Index (GXI), en årlig marknadsundersökning som publiceras av Equinix, att direktuppkopplingar vid den digitala kanten kommer att växa med 51 procent årligen och nå en total bandbredd på mer än 13 300 Tbit/s. Det betyder att totalt 53 zettabyte data kommer att hanteras varje år, vilket är lika mycket som om alla människor på jorden samtidigt laddade ner en hel säsong av Game of Thrones i Ultra HD på en och samma dag.

GXI-rapporten visar också att bandbredd för interconnectiontjänster – det vill säga kapaciteten för direkt och privat datatrafik mellan affärspartners – är en viktig del för att vara konkurrenskraftig i den digitala ekonomin. Företag behöver därför ta kontrollen över växande datamängder och öka hastigheten för datautbyte mellan ett ökande antal moln och ekosystem. I en separat undersökning som Equinix genomfört bland 2 450 IT-beslutsfattare runtom i världen, anser nästan hälften (48 procent) att interconnection är viktigt för att driva den digitala omställningen.

– Människor, programvara och maskiner skapar och konsumerar data allt snabbare och på alla platser där vi arbetar, spelar och bor. Den betydande ökningen av data som skapas, aggregeras och analyseras på dessa, och i detta sammanhang nya, platser bidrar till en stor förskjutning från att distribuera IT i traditionella datacenter. Företag behöver tillgång till robusta, moderna datacenterfaciliteter nära den digitala kanten, där företag kan distribuera dedikerad infrastruktur och ansluta sig till det ökande antalet moln, kunder och partners som är kärnan i den digitala transformationen, säger Rick Villars, Research vice president, Datacenter & Cloud på IDC.

I EMEA-regionen har GDPR och andra regelverk gällande data bidragit till ett ökande behov av interconnectionbandbredd inom såväl offentlig sektor (främst inom hälsa och sjukvård, myndigheter och utbildning) som den privata sektorn. Det gör att EMEA (med 51 procent tillväxt av bandbredd), går om Nordamerika (med 46 procent) i digital tillväxt.

Höjdpunkter ur rapporten:
Den tredje upplagan av GXI-rapporten mäter och förutspår tillväxten av bandbredd för interconnectiontjänster – den totala kapaciteten som tillhandahålls för privat och direkt datatrafik, med en mängd olika partners och leverantörer, vid distribuerade utbytespunkter i datacenter som erbjuder sammankoppling med flertalet leverantörer. Ur GXI:

Möjligheten att utbyta stora mängder data genom interconnectiontjänster är nödvändigt för att vara konkurrenskraftig i den digitala ekonomin.

 • GXI förutspår att företagsanvändningen av bandbredd för interconnectiontjänster kommer att öka med 64 procent årligen för att kunna hantera den växande mängden data. Denna tillväxt är snabbare än andra utbyten av affärsdata.
 • GXI visar att storföretag i genomsnitt ansluter sig på nio fysiska platser och totalt 340 interconnection-uppkopplingar till nätverk, moln och affärspartners, för att kunna hantera de växande datamängderna.
 • En separat undersökning som Equinix genomfört bland fler än 2 450 globala IT-chefer, visar att nästan hälften (46 procent) anser att interconnectiontjänster är ett viktigt verktyg för att driva den digitala omställningen. Fyra av 10 IT-beslutsfattare anser också att interconnectiontjänster kan hjälpa deras företag att bli mer konkurrenskraftiga på sina respektive marknader.

Avstånd har den största negativa påverkan på prestandan för digitala affärer

 • Att använda sig av direkta, privata anslutningar vid den digitala kanten ökar både prestandan i applikationerna och upplevelsen för användaren.
 • Enligt GXI kräver dagens latenskänsliga arbetsbelastningar svarstider som sträcker sig från <60 ner till <20 millisekunder, vilket medför att IT-infrastrukturen behöver ligga närmare platserna där datan konsumeras.
 • Enligt Equinix undersökning använder mer än en tredjedel (34 procent) av globala IT-chefer interconnectiontjänster för att öka anslutningshastigheten. 

Marknadsledande företag drar konkurrensfördelar genom att använda olika typer av interconnectiontjänster

 • Att ansluta via interconnection till flera olika nätverksleverantörer över flera platser på den digitala kanten är det vanligaste användningsområdet för interconnectionbandbredd och förväntas växa fyrfaldigt fram till 2022. I EMEA säger över hälften av IT-cheferna (54 procent) att optimering av nätverksprestandan är en hög prioritet.
 • Att använda interconnectiontjänster för att ansluta till flera olika moln och IT-tjänster på flera olika platser på den digitala kanten och molnregioner är det näst största och snabbaste sättet att använda interconnectionbandbredd och förväntas vara 13 gånger så stort som idag år 2022. Nästan hälften (45 procent) av beslutsfattare inom IT-branschen har strategier för multipla moln som en hög prioritet.
 • Att ansluta via interconnection till digitala affärspartners för finansiella tjänster, innehåll och digitala medier, samt integration av leveranskedjan är de andra användningsområdena för interconnectiontjänster, och förväntas vara fem gånger större år 2022 jämfört med idag.

Citat:

 • Sachin Gupta, Senior Vice President, Product Management, Enterprise Networking Business på Cisco

”Allt eftersom företag ansluter sig till kraven på digital omställning, använder de allt fler molnbaserade applikationer för att uppfylla sina mål. Detta resulterar i hög belastning på nätverket för att kunna leverera en snabb och säker upplevelse till användare över hela världen. När såväl applikationer som nätverk blir allt mer distribuerade, kräver företag en sammankopplad arkitektur med låg latens, för att säkert ansluta slutanvändare med affärskritiska applikationer.”

 • Maria Sundvall, vd Equinix Sverige

”Tillväxten av bandbredd för interconnectiontjänster i Europa förväntas ligga på 51 % årligen och är en tydlig indikator på att företag i Sverige och över hela kontinenten i allt högre grad använder nya och innovativa sätt att kommunicera med sina kunder och partners för att hålla sig konkurrenskraftiga. Vi ser att företag använder interconnectiontjänster för att expandera sin verksamhet till nya regioner, länder eller storstadsregioner. Det visar att interconnection är en affärskritisk tillgång för företag som i allt större utsträckning vill arbeta över gränserna och bredda sin kundbas.” 

Om Global Interconnection Index (GXI)
Global Interconnection Index, som presenteras årligen av Equinix, levererar insikter om vad som driver digitala affärsfördelar genom att spåra, mäta och förutspå tillväxten av bandbredd för interconnectiontjänster – den sammanlagda kapaciteten som ges till privat och direkt datatrafik mellan olika parter och leverantörer vid distribuerade knutpunkter för datautbyte. Global Interconnection Index är branschens enda marknadsundersökning som visar hur bandbreddstillväxten för interconnectiontjänster kommer att utvecklas fram till 2022. Rapporten fungerar som en baslinje som analyserar distributionsprofilerna hos tusentals ekosystemdeltagare som använder leverantörsneutrala samlokaliseringsdatacenter över hela världen. Dessa data kombinerades med lokala och regionala marknadsdata (inklusive makroekonomiska trender, lokal demografi och översikt av lokala industrier) för att göra en välgrundad analys som kan hjälpa till att förutsäga tillväxt och bedöma påverkan på digital affärsförändring. En detaljerad metodbeskrivning ingår i Global Interconnection Index.

Om Equinix separata undersökning
Som en del i en separat undersökning beställd av Equinix kontaktade APCO Insight 2 485 beslutsfattare inom IT från ett antal olika branscher i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien/Australien, varav 1 348 var baserade i EMEA-regionen. Respondenterna valdes ut från Dynatas webbpanel. Webbundersökningen genomfördes mellan 1–16 augusti 2019.

Bakgrundsinformation

Om Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) ansluter världens ledande företag till deras kunder, anställda och partners i världens mest sammankopplade datacenter. På den globala plattformen för digitala affärer kan företag gå samman på fler än 50 marknader på fem kontinenter, och nå överallt, koppla samman alla och integrera allt som de behöver för att forma sin digitala framtid. För mer information, se www.equinix.com.

Presskontakt:

Anna Lagerkvist, Cloudberry för Equinix
070–240 88 25
anna@cloudberry.se

Liam Rose, Equinix
+44 (0) 20 7618 9602
liam.rose@eu.equinix.com