December 21, 2020

Equinix fortsätter växa globalt med flera nya etableringar under 2020

STOCKHOLM, Sweden – 21 December 2020: Equinix som är globalt ledande på digital infrastruktur har genomfört hela 34 nya etableringar av datacenter och förbindelsecentraler över hela världen under 2020. Etableringarna under 2020 innebär att Equinix plattform nu omfattar fler än 220 datacenter i 26 olika länder, fördelat på 63 städer. Detta ger Equinix över 10 000 kunder från hela världen möjlighet att dra nytta av de IT-resurser som finns tillgängliga i plattformen.

Samtidigt får de tillgång till de molntjänster, nätverk, partners, leverantörer och kunder som ingår i företagets ekosystem. Den stora geografiska spridningen för Equinix datacenter ger företag tillgång till snabba och säkra digitala förbindelser över hela världen.

I Europa påbörjades en av de största utbyggnaderna någonsin i företagets historia av Equinix Fabric-plattformen. Equinix Fabric finns nu tillgänglig i Barcelona, Bryssel, Genève, Hamburg, Istanbul, Lissabon och Sofia och ger företag snabba och enkla förbindelser när det kommer till både fysisk och virtuell digital infrastruktur.

Under första kvartalet 2021 expanderar Equinix i Europa med ett nytt datacenter i Milano. Datacentret, med namnet ML5, erbjuder colocation och tillhandahåller avancerade direktförbindelser via till exempel Equinix Fabric och Equinix Internet Exchange.

Under december byggdes Platform Equinix ut i Asien, med en femte etablering av ett nytt datacenter i Singapore, med namnet SG5. Sent i november meddelade Equinix att man investerar 55 miljoner dollar, drygt 459 miljoner kronor, för att bygga ett datacenter i Osaka i Japan. 

Under det första kvartalet 2021 planerar Equinix att genomföra förvärvet av det indiska företaget GPX Global Systems. Genom detta tillskott av två datacenter med avancerad kapacitet för förbindelser, fortsätter Equinix att expandera i Indien.

Den snabba utbyggnadstakten i Asien är goda nyheter för alla svenska företag som vill växa på den marknaden. Enkla och snabba förbindelser, samt tillgång till datacenter, förenklar sådana satsningar.

– Equinix globala expansion är ett bevis på att vi tillmötesgår det ökande globala behovet som är en följd av en accelererande digital transformation. Likt företag i andra länder fortsätter även svenska företag att satsa på digitalisering för att uppfylla behov som ökat till följd av coronapandemin, säger Maria Sundvall vd Equinix Sverige.

Även i Nordamerika fortsätter Equinix expandera i ett rasande tempo. I Washington DC öppnade Equinix sitt sextonde datacenter, med namnet DC21, i november. Den etableringen innebär tillsammans med datacentret DC15 som öppnades tidigare i år att Equinix har investerat mer än 200 miljoner dollar, cirka 1,7 miljarder kronor, enbart i Washington DC under 2020. Washington DC är ett av de områden som har flest förbindelser i hela världen och är därmed en stark motor för den globala digitala ekonomin.

Equinix har fler än 80 datacenter i USA, i viktiga områden som Silicon Valley, Dallas, Chicago, New York, Miami och Washington DC. Närvaron i Nordamerika stärktes ytterligare 1 oktober när Equinix slutförde ett köp av 13 datacenter från Bell i Kanada, för 780 miljoner dollar, drygt 6,5 miljarder kronor. Köpet som genomfördes kontant omfattar mer än 600 kunder och cirka 134 000 kvadratmeter datacenteryta. Det innebär att Equinix nu är en ledande leverantör av digital infrastruktur i Kanada. 

Om Equinix

Equinix, Inc (Nasdaq: EQIX) är ett av världens ledande företag inom digital infrastruktur och Equinix datacenter ger företag tillgång till snabba och säkra digitala förbindelser över hela världen. Med Equinix plattform kan företag smidigt skala upp verksamheten och påskynda lanseringar av digitala tjänster globalt. Samtidigt erbjuder Equinix sina kunder tillgång till molntjänster, nätverk, partners, och leverantörer som ingår i företagets ekosystem och som ytterligare stärker kundens möjligheter att framgångsrikt bedriva sina affärer.

Kontaktinformation

Madelene Kornfehl

madelene@cloudberry.se

+46 (0) 70-658 58 85