May 11, 2021

Global undersökning visar att 64 procent av beslutsfattarna inom digitalisering förväntar sig förändringar av var och hur folk arbetar

Equinix rapport visar att förändringar av arbetsvanor medför ökade investeringar i digital infrastruktur

STOCKHOLM, Sverige. – May 11, 2021 – Equinix, Inc. Det ledande företaget inom digital infrastruktur, offentliggör i dag sin årliga undersökning av IT-beslutsfattares åsikter om hur de viktigaste tekniktrenderna påverkar företag över hela världen. Även åsikter om hur den pågående pandemin påverkar planer för digital infrastruktur har undersökts.

Undersökningen omfattar 2 600 IT-beslutsfattare från 25 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Oceanien, varav 100 kommer från Sverige. Här är intressant information om de svenska deltagarna:

 • 47 procent av de svenska deltagarna uppger att de förändrat arkitekturen för IT-infrastruktur, för att kunna uppfylla de behov som följer på ökat distansarbete och hybridmodeller för arbete. Behovet av att snabba på takten för digitalisering har inneburit större teknikbudgetar.
 • 44 procent i Sverige anser att 5G kommer att göra det möjligt att dra nytta av nya teknikområden som AI och IoT. 24 procent anser att utrullningen går bra och 16 procent att den går dåligt. 60 ligger mittemellan i sina åsikter, med en klar övervikt åt det positiva hållet (44 procent, jämfört med 16).
 • 63 procent av de svenska deltagarna tror på förändringar av var och hur folk arbetar, på lång sikt.
 • I likhet med förra året rapporterar en majoritet, 56 procent, av de svenska deltagarna att deras företag expanderar utomlands.

Digital transformation efter pandemin

 • 44 procent av de svenska deltagarna har ökat takten för digitalisering på grund av pandemin. 36 procent har ökat sina IT-budgetar på grund av ökade behov av digitalisering.
 • 46 procent har reviderat sina IT-strategier på grund av pandemin, vilket kan jämföras med 60 procent globalt. 42 procent vill göra teknikinvesteringar för att kunna vara mer agila när pandemin klingar av. Globalt är den andelen 58 procent. Svenska beslutsfattare ser alltså inte ett lika stort behov av förändring som andra.
 • Högst prioritet vad gäller digitalisering är att anpassa IT-infrastrukturen, vilket 79 procent tycker i Sverige. Det är en ökning jämfört med förra årets 55 procent. 37 procent ser snabba direkta anslutningar (interconnection) som en viktig möjliggörare för digital transformation, vilket kan jämföras med 57 procent globalt.

Oron över att pandemin ska påverka företagens expansionsplaner negativt har minskat

 • 56 procent av företagen i Sverige planerar fortfarande att expandera på nya marknader (regioner, länder och städer).
 • En majoritet av de som planerar att expandera tänker göra det med virtuella lösningar, i stället för att investera i fysisk IT-infrastruktur som finns i anslutning till de nya marknaderna.

Öka takten med snabba direkta anslutningar

 • 39 procent av de svenska deltagarna anser att snabba direkta anslutningar (interconnections) underlättar att hantera de utmaningar som är en följd av pandemin. Globalt är andelen 28 procent.
 • 35 procent anser att snabba direkta anslutningar är vitala för deras organisationers överlevnad. Det är en ökning från 26 procent föregående år. Globalt är andelen 50 procent.

”Digitala ledare från hela världen jobbar redan med att snabba på digital transformation och vår undersökning visar tydligt att ansträngningarna ökade kraftigt på grund av pandemin. Många företag investerar nu mer i sina digitala infrastrukturer, för att kunna hantera hybridmodeller för arbete och andra nya omständigheter. Trots svårigheter för många branscher fortsätter många företag att expandera både fysiskt och virtuellt på marknader runt om i världen”, säger Claire Macland, marknadschef på Equinix.

– Pandemin har inte påverkat de svenska företagens internationella expansionsplaner, vilket är positiv. Resultaten i rapporten visar motsatsen och fler än hälften av de svenska företagen planerar att fortsätta att etablera sig på nya marknader. Därför kommer tillgången till flexibla lösningar för datahantering att fortsatt vara en viktigt strategisk fråga bland företagen, säger Maria Sundvall, vd Equinix Sverige. Flera intressanta siffror från rapporten är att nästan hälften av alla de tillfrågade företagen i Sverige bedömer att de nuvarande 5G-investeringarna kommer att påverka deras ambitioner inom AI och ML.

Marknadsundersökningen Global Interconnection Index (GXI) Volume 4 som nyligen publicerats av Equinix förutspår att den totala bandbredden för snabba direkta anslutningar kommer att växa med 45 procent globalt per år från 2019, till 2023. Det är ett mått på privata förbindelser för överföring av data mellan organisationer. Den förväntade tillväxten drivs av digital transformation, speciellt av större behov för företag att utöka sina digitala infrastrukturer från centrala platser, till distribuerade platser i kanten av nätverken.

https://www.equinix.com/gxi-report/

Ladda ner och läs rapporten Global Tech Trends Survey på https://www.equinix.com/resources/infopapers/equinix-tech-trends-survey

Citat

– Pandemin har inte påverkat de svenska företagens internationella expansionsplaner, vilket är positiv. Resultaten i rapporten visar motsatsen och fler än hälften av de svenska företagen planerar att fortsätta att etablera sig på nya marknader. Därför kommer tillgången till flexibla lösningar för datahantering att fortsatt vara en viktigt strategisk fråga bland företagen, säger Maria Sundvall, vd Equinix Sverige. Flera intressanta siffror från rapporten är att nästan hälften av alla de tillfrågade företagen i Sverige bedömer att de nuvarande 5G-investeringarna kommer att påverka deras ambitioner inom AI och ML.

–  Det är tydligt i den här undersökningen att snabba direkta anslutningar är viktiga för organisationer som digitaliserar sina verksamheter för att kunna hantera pandemins följder. Att över hälften av IT-beslutsfattarna i Europa säger att sådana anslutningar är till stor hjälp visar att de har blivit affärskritiska för många företag. Nästan hälften av IT-beslutsfattarna i Europa anser dessutom att snabba direkta anslutningar är en nyckel till deras organisationers överlevnad. Vi tror att de kommer att vara väsentliga för återhämtning och återuppbyggnad efter pandemin, säger Eugene Bergen Henegouwen, Europachef för Equinix.

Om undersökningen

Den oberoende undersökningen Global Tech Trends Survey som beställts av Equinix omfattar 2 600 IT-beslutsfattare på olika typer av företag i Europa, Mellanöstern och Afrika (Sverige, Bulgarien, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien Turkiet och Tyskland), Nord- och Sydamerika (Brasilien, Colombia, Kanada, Mexico och USA), samt Asien och Oceanien (Australien, Japan, Kina och Hong Kong, Singapore och Sydkorea). Deltagarna valdes ut med Dynatas onlinepanel mellan 17 december 2020 och 8 januari 2021.

Om Equinix

Equinix, Inc (Nasdaq: EQIX) är ett av världens ledande företag inom digital infrastruktur och Equinix datacenter ger företag tillgång till snabba och säkra digitala förbindelser över hela världen. Equinix plattform gör det möjligt för företag att smidigt skala upp verksamheten och påskynda lanseringar av digitala tjänster globalt. Samtidigt erbjuder Equinix sina kunder tillgång till molntjänster, nätverk, partners, och leverantörer som ingår i företagets ekosystem och som ytterligare stärker företagens möjligheter att framgångsrikt bedriva sina affärer.

 

# # #
 

Presskontakter

Madelene Kornfehl, Cloudberry
+46 706 58 58 85
madelene@cloudberry.se

Jess Sullivan (EMEA)
+44 7876 712861
Jess.Sullivan@eu.equinix.com

 

Investor Relations

Katrina Rymill
+1 (650) 598-6583
krymill@equinix.com